Deltacloud API

Vytvořeno společnostmi RedHat a Apache Foundation jako top-level projekt, DeltaCloud API je open source rozhranní pro management infrastruktury Cloudu. Použijte jej pro integraci Virtualmasteru přímo do Vašeho workflow a držte vše pod kontrolou.

Otevřené API

Deltacloud, jakožto otevřenné rozhranní, pomáhá s plnohodnotným využitím výhod řízeného hostingu poskytovaného firmou Virtualmaster.

Vyzkoušejte si nainstalovat svůj Deltacloud server již dnes.

Virtualmaster CLI

Nejlepší způsob, jak začít s Deltacloud API, je dostupný v podobě našeho nástroje pro příkazovou řádku.

Další knihovny

Jakmile se seznámíte s rozhranním, nic Vám nebrání v jeho integraci přímo do Vaší aplikace. RESTful API se používá velmi snadno.

Nechcete začínat od nuly? Zkuste oficiální Ruby klient.