> Linux kernel 2.6.32
> Targeted enforcing SELinux
> Minimal clean install

Readme

Virtualmaster init.d firstboot script:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Specifikace šablony

Přidat k oblíbeným: 30
Distribuce: RHEL6
Potřebný HDD: 1.5 GB
Potřebná RAM: 192 MB
Nasazení: 27
Stáří: více než 10 let
Velikost: 187 MB
Vytvořit server z této šablony